S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

 

KONTAKTY

Decente BB
Kunčická 465
56151 Letohrad
tel: +420 728 015 449, +420 703 388 380
info@decente.cz
Telefonické objednávky:
Po-Pá 9-18hod.

»
.

Vážení zákazníci, 

rádi bychom Vás informovali, že máme NOVÝ eshop. 

Prosím přesměrujte se zde:

www.mandarino.cz

Nový eshop je pro Vás více přehledný a máme zde veškeré zboží + spoustu nových položek. Ceny a podmínky jsou stejné. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

tým DecenteBB

Krásná pleť

Poradíme Vám jak na to. Připravte si pleťové masky vlastní výroby:

Avokádová:  vaši pleť omladí a osvěží zároveň
suroviny:
1polovina zralého avokáda
2lžíce bílého jogurtu (například Holandia) 
2 lžíce medu
citrónová šťáva

Avokádo rozřízneme, odstraníme pecku, dužinu vydlabeme a rozmačkáme vidličkou. Přidáme jogurt med a trochu citrónové šťávy. Vše promícháme a a naneseme na očištěnou pleť. Necháme působit 15-20 minut, pak smyjeme vlažnou vodou.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

podnikatele

se sídlem Na Vyhlídce 1533, 564 01 Žamberk

identifikační číslo: 61839086, daňové identifikační číslo CZ7558270027

zapsané v živnostenském rejstříku, vnik oprávnění 31.8.1994

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.decente.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Ing. Barbora Bartošová se sídlem Na Vyhlídce 1533, 564 01 Žamberk, identifikační číslo: 61839086, daňové identifikační číslo CZ7558270027 zapsané v živnostenském rejstříku, vnik oprávnění 31.8.1994 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.decente.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  5. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  6. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  7. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. č. 2101088362 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;bezhotovostně platební kartou.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu je zašle jej spolu se zbožím.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@decente.cz.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ing. Barbora Bartošová, Na Vyhlídce 1533, 56401 Žamberk, adresa elektronické pošty info@decente.cz, telefon +420 602 743 688.

 

V Žamberku dne 10.2.2016

Ing. Barbora Bartošová

 

 

Příloha č. 1 - vzorový formulář

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes e-shop www.decente.cz

 

Kontaktní údaje:

Jméno a příjmení ........................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................

Telefon:...........................................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………………………

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od

 

Kupní smlouvy číslo: ………………………………………………………………………….

Od nákupu tohoto zboží: ……………………………………………………………………..

Datum převzetí zboží: ………………………………………………………………………..

 

Částku za zboží požaduji:

Zaslat stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce ANO/NE

Jiným způsobem……………………………………………………………………………….

 

Datum …………………………..

……………………………………

Vlastnoruční podpis

Přílohy: Kopie kupního dokladu

Obchodní podmínky platné od 24.5.2018

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

podnikatele

Ing. Barbora Bartošová

se sídlem Na Vyhlídce 1533, 564 01 Žamberk

identifikační číslo: 61839086, daňové identifikační číslo CZ7558270027

zapsané v živnostenském rejstříku, vnik oprávnění 31.8.1994

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.decente.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Ing. Barbora Bartošová se sídlem Na Vyhlídce 1533, 564 01 Žamberk, identifikační číslo: 61839086, daňové identifikační číslo CZ7558270027 zapsané v živnostenském rejstříku, vnik oprávnění 31.8.1994 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese decente.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400240707/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

 bezhotovostně platební kartou;

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@decente.cz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@decente.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 7. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Barbora Bartošová, Na Vyhlídce 1533, 56401 Žamberk, adresa elektronické pošty bartosova@decente.cz, telefon +420 602 743 688.

 

V Žamberku dne 24.5.2018                                                              Ing. Barbora Bartošová

 

Příloha č. 1 - vzorový formulář

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes e-shop www.decente.cz

 

Kontaktní údaje:

Jméno a příjmení ........................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................

Telefon:...........................................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………………………

                         

Oznamuji, že tímto odstupuji od

 

Kupní smlouvy číslo: ………………………………………………………………………….

Od nákupu tohoto zboží: ……………………………………………………………………..

Datum převzetí zboží: ………………………………………………………………………..

 

Částku za zboží požaduji:

Zaslat stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce ANO/NE

Jiným způsobem……………………………………………………………………………….

 

Datum …………………………..

……………………………………

Vlastnoruční podpis

Přílohy: Kopie kupního dokladu

 

Nákupní navigace

Jak nakupovat na internetovám obchodě www.decente.cz

Výběr zboží:

V levé části stránky je Vám k dipozici menu, kde najdete seřazené jednotlivé kategorie zboží. Obaly na knihy jsou rozděleny na čtyři hlavní kategorie: 

Klasické obaly na knihy

tyto obaly na knihy jsou vyztužené pevnou výztuhou a krásně drží tvar, jsou příjemné na dotek, chrání Vaši knihu.

Klasické obaly na knihy máme rozděleny podle velikostí XS, S, M, M+ a L

Vyberte si nejprve požadovanou velikost a pak už můžete vybírat obaly na knihy z různých barev a vzorů.  

Light obaly na knihy

jsou "odlehčené" obaly na knihy tzv. Light, tyto obaly na knihy jsou vyztužené slabší výztuhou, jsou tedy tenčí a lehčí než naše "klasika", u našich zákazníků si získali své místo především kvůli jejich příznivé ceně 199,- Kč. 

Tyto obaly na knihy vyrábíme ve velikosti M a postupně začínáme s výrobou velikosti S. 

Univerzální obaly na knihy

tyto obaly na knihy jsou určeny pro zákazníky kteří si chtějí obal přizpůsobit podle šířky vazby knihy.  

Univerzální obaly na knihy najdete ve velikostech XS a M. 

Oboustranné obaly na knihy

naše NOVINKA 2 v 1 , tyto obaly na knihy lze jednoduchým přetočením postaních "kapes" otočit na rubovou stranu, jsou vyztužené slabší výztuhou, jsou tedy tenčí a lehčí než naše "klasika", u našich zákazníků si získali své místo především kvůli jejich variabilitě a příznivé ceně 219,- a 229,- Kč. 

Tyto obaly na knihy vyrábíme ve velikosti M a postupně začínáme s výrobou velikosti S. 

Pokud si nevíte rady s výběrem typu obalu, neváhejte nás kontaktovat a my Vám rádi poradíme. Kontaktujte nás

 

Obaly na čtečky na knihy - jsou určené především pro čtečky knih Kindle.

 

Dále nabízíme doplňkové dárkové zboží, jako jsou obaly na papírové kapesníky, ručně šité panenky Andělky a Fimo šperky.

V doplňkové nabídce také najdete přáníčkabloky a zápisníčky od firmy BUG ART. 

 

Zboží v kategoriích můžete zobrazit v tabulkovém nebo řádkovém zobrazení, dále jej můžete řadit dle názvu, ceny. Po kliknutí na obrázek nebo na popis produktu se dostanete na detail zboží.

 

Vyhledávání zboží:

Pokud znáte název hledaného zboží, můžete použít políčko pro Hledat

Pokud si přejete obal s nějakým motivem napiště popis do políčka Hledat. 

 

Nákup zboží:

Pokud máte vybráno, zkontrolujte obsah košíku a klikněte na tlačítko Pokračovat. Zde máte možnost se zaregistrovat nebo pokračovat v nákupu bez registrace.

Jste registrovaný zákazník?

Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména nebo pomocí mojeID.

Jste nový zákazník a chcete se registrovat? 

Klikněte v pravém horním rohu okna na nápis Nová registrace. Obsah košíku se nezmění a vy pokračujete dále k pokladně již jako registrovaný zákazník. 

Registrace do našeho eshopu není nutná, ale v brzké době připravujeme pro naše registrované zákazníky věrnostní program, tak s ní získáte řadu výhod.

 

Dokončení objednávky: 

Zvolte si způsob dopravy a platby. V dolní části objednávky se zobrazí hodnota objednávky a dopravy včetně DPH. V dolní části formuláře můžete také zadat Slevový kód do políčka Slevový kupón / Dárkový šek: 

Zadejte své osobní údaje (jméno, adresu, email, telefon ... ) do objednávkového formuláře. Případné upřesnění, dotazy, připomínky nebo přání nám napište do kolonky Poznámka

Kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku vytvoříte a odešlete závaznou objednávku. Zboží je v tuto chvíli objednáno a náš automatický systém Vám na Vámi zadanou emailovou adresu pošle potvrzující mail o vytvořené ojednávce.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pořadavek, změnu objednávky nebo v případě, že budete chtít objednávku zrušit, můžete nás ontaktovat na emailu info@decente.cz nebo na telefonním čísle + 420 602 743 688. 

 

Zrušení objednávky: 

Pokud jste se rozhodli Vaši objednávku zrušit, není do okamžiku zabalení a odeslání Vaší objednávky problém objednávku stornovat. Dejte nám prosím vědět co nejdříve.

Pokud je objednávka již odeslaná, bohužel musíme vyžadovat úhradu nákladů spojených s dopravou.  

 

Doprava: 

Pro dopravu zboží využíváme služeb České pošty a společnosti In-time. Zboží bude u Vás do druhého dne od expedice. U zásilek zasílaných prostřednictvím České pošty formou Doporučené zásilky může být dodací lhůta delší.  

Více o dopravě najdete v sekci Doprava a platba.

 

Způsob platby: 

Dobírkou - zboží zaplatíte při převzetí zboží přepravci

Kartou on-line - zboží zaplatíte po dokončení objednávky platební kartou

Bankovním převodem - zboží zaplatíte bankovním převodem na náš účet u Fio banky a.s.

 

Informace o slevách, novinkách a o tom co se u nás děje najdete na naší Facebookové stránce

Můžete se přihlásit k odběru newsletteru a naše novinky dostanete do Vaší e-mailové schránky. 

 

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Často kladené otázky

Tento odkaz pro Vás právě připravujeme. Děkujeme za pochopení. 

Přejeme krásný den. 

Tým DecenteBB

Věrnostní program

Věrnostní program pro Vás právě připravujeme. Jakmile bude hotový oznámíme Vám to na Facebooku.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný den. 

Tým DecenteBB

Soutěže
Soutěž o obaly na knihy probíhající 12.-15.5.2016, na veletrhu Svět knihy
 
Výherci SOUTĚŽE:
 
1. cena: Lucie Marečková
2. cena: Katka Venclová
3. cena: Irena Dostálová
 
Děkujeme za účast všem soutěžícím a výhercům gratulujeme!
Výherci budou informováni o výhře e-mailem.
 

Pravidla soutěže o obaly na knihy probíhající 12.-15.5.2016, na veletrhu Svět knihy.

Jak soutěžit?

Stačí vhodit vizitku nebo napsat Vaše jméno, email a město kde bydlíte a mít štěstí.

Každý účastník soutěže může zadat pouze jednu e-mailovou adresu.

Soutěžní ceny:

 1. cena - sada 5ti obalů na knihy
 2. cena - Klasický obal na knihu velikost M
 3. cena - Light obal na knuhu velikost M

15.5.2016 po ukončení Veletrhu Svět knihy, vylosujeme tři náhodné výherce.Jména výherců zveřejníme 18.5.2016 na našem FB, každému výherci zároveň zašleme informaci o výhře e-mailem.

Vhozením údajů do slosování dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v soutěži a pro marketingové účely decente.cz a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Ze soutěže jsou vyloučeni spolupracovníci decente.cz včetně rodinných příslušníků.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu info@decente.cz a dále právo dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit.

 
 
Obchodní podmínky - neplatné

Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop a reklamační řád. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu www.decente.cz je:

Ing. Barbora Bartošová
Na Vyhlídce 1533
564 01 Žamberk

IČO: 61839086

DIČ: CZ7558270027

email: info@decente.cz

  

Vznik oprávnění dne 31.8.1994, zapsáno v Živnostenském rejstříku.

 

I. Uzavření kupní smlouvy v našem e-shopu

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.decente.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 5. Veškeré zboží je dodáno s fakturou nebo paragonem, které zároveň slouží i jako dodací list. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

 8. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

 9. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k zasílání informačních a reklamních mailů. V případě, že si kupující nepřeje dostávat informativní a reklamní maily, sdělí tuto informaci prodávajícímu emailem na adresu info@decente.cz.

 

 

II. Platba a Dodání

2.1. Dodací lhůta:

 1. Zboží je možné si objednat denně, po dobu 24 hodin. Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase, a to od PONDĚLÍ do PÁTKU, v době od 9:00 do 18:00 hodin. Pokud vaše objednávka dorazí mimo tento vyhrazený čas, bude zařazena v následujícím vybraném čase.

 2. Kupující vždy obdrží informační email o přijetí objednávky, tj. potvrzení objednávky. Dále jej pak informujeme o vyřizování objednávky.

 3. Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do 2 pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků dopravní službou celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 1 týden. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby dopravních služeb. Pokud zvolíte platbu předem na náš účet, zboží bude odesláno do 3 pracovních dnů po obdržení platby.

 4. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 1 týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví si s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

 5. Počtem dní dodání se rozumí počet pracovních dní.

   

2.2. Forma a termín dodání:

 1. Prostřednictvím společnosti In-TIME:  Vaše objednávka bude vyřízena a vyexpedována následující pracovní den od přijetí objednávky. V případě, že zvolíte platbu na náš účet bude Vaše objednávka vyexpedována následující pracovní den po připsání částky na náš účet. V případě, že nebude možné zásilku z jakéhokoliv důvodu expedovat, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.
 2. Prostřednictvím České pošty ČR - Doporučená zásilka: Tuto službu využíváme pro zasílání zboží malých rozměrů s hmotností do 2kg a s hodnotou zásilky do 500,-Kč. Vaše objednávka bude vyřízena a vyexpedována následující pracovní den od přijetí objednávky. U zásilek zasílaných prostřednictvím České pošty formou Doporučené zásilky může být dodací lhůta delší.  V případě, že zvolíte platbu na náš účet bude Vaše objednávka vyexpedována následující pracovní den po připsání částky na náš účet. V případě, že nebude možné zásilku z jakéhokoliv důvodu expedovat, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. 

 3. Prostřednictvím České pošty ČR - Balík do ruky: Vaše objednávka bude vyřízena a vyexpedována následující pracovní den od přijetí objednávky. V případě, že zvolíte platbu na náš účet bude Vaše objednávka vyexpedována následující pracovní den po připsání částky na náš účet. V případě, že nebude možné zásilku z jakéhokoliv důvodu expedovat, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty službou Balík Do ruky. Česká pošta garantuje doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den. O doručování balíku Vás Česká pošta informuje den předem prostřednictvím sms.

   

2.3. Platební metody:

1. Dobírka

 1. Zboží je odesláno prostřednictvím České pošty nebo společnosti In-Time a platba je realizována při jeho převzetí. 

2. Bankovní převod

 1. Platbu zašlete na náš účet vedený u Fio banky, a.s. č. 2400240707/2010.
 2. Variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky.

3. Platba přes platební bránu GoPay

 1. Platba je realizována prostřednictví služby GoPay:
 2. Platební brána GoPay nabízí online platební metody v rámci jediného uživatelského rozhraní. Při požadavkuk platbě jezákazník přesměrován na stránky platební brány GoPay, kde provede výběr preferované platebnímetody (bez nutnosti registrace v platebním systému GoPay). Posléze je zákazník přesměrován na rozhranízvolené platební metody, kde je vyzván k zadání uživatelských údajů a k dokončení platby.

2.4. Výše poštovného:

2.4.1. Platba dobírkou

1. Doprava zdarma - u objednávek s hodnotu nad 250,-Kč je poštovné zdarma + si účtujeme doplatek 34,- Kč za dobírku. Zásilky zasíláme prostřednictvím České pošty formou doporučené zásilky nebo prostřednictvím společnosti In-Time formou balíčku. Pokud zvolíte tento způsob dopravy, Vaše objednávka bude vyřízena a vyexpedována následující pracovní den od přijetí objednávky. V případě, že nebude možné zásilku expedovat, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.

2. Doporučená zásilka - u objednávek s hodnotu do 250,-Kč je poštovné zpoplatněno částkou 42,-Kč si účtujeme doplatek 34,- Kč za dobírku. Pokud zvolíte tento způsob dopravy, Vaše objednávka bude vyřízena a vyexpedována následující pracovní den od přijetí objednávky. V případě, že nebude možné zásilku expedovat, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.

3.  In-Time - u objednávek s hodnotu nad 250,- Kč  je poštovné zdarma + doplatek 34,- Kč za dobírkuPokud zvolíte tento způsob dopravy, Vaše objednávka bude vyřízena a vyexpedována následující pracovní den od přijetí objednávky. V případě, že nebude možné zásilku expedovat, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.

4.  Balík do ruky - poštovné je zpoplatněno částkou 102,-Kč si účtujeme doplatek 34,- Kč za dobírku. Pokud zvolíte tento způsob dopravy, Vaše objednávka bude vyřízena a vyexpedována následující pracovní den od přijetí objednávky. V případě, že nebude možné zásilku expedovat, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat

 

2.4.2. Platba Bankovním převodem + platba přes platební bránu Go pay

1. Doporučená zásilka - u objednávek s hodnotou do 250,-Kč je poštovné zpoplatněno částkou 42,-Kč. Lhůta pro zaplacení objednávky je 7 dní. Zvolíte-li v objednávce platbu bankovním převodem, zašlete částku na náš účet a jako variabilní symbol použijete číslo Vaší objednávky. Všechny tyto informace naleznete v potvrzení objednávky, které vám přijde e-mailem. Vaše objednávka vyexpedována následující pracovní den po připsání částky na náš účet.

2. Doprava zdarma - u objednávek s hodnotou nad 250,-Kč je poštovné zdarma. Lhůta pro zaplacení objednávky je 7 dní.  Zvolíte-li v objednávce platbu bankovním převodem, zašlete částku na náš účet a jako variabilní symbol použijete číslo Vaší objednávky. Všechny tyto informace naleznete v potvrzení objednávky, které vám přijde e-mailem. Vaše objednávka vyexpedována následující pracovní den po připsání částky na náš účet. Zásilky zasíláme prostřednictvím České pošty formou doporučené zásilky nebo prostřednictvím společnosti In-Time formou balíčku.

3.  In-Time - u objednávek s hodnotu nad 250,- Kč  je poštovné zdarma. Lhůta pro zaplacení objednávky je 7 dní. Zvolíte-li v objednávce platbu bankovním převodem, zašlete částku na náš účet a jako variabilní symbol použijete číslo Vaší objednávky. Všechny tyto informace naleznete v potvrzení objednávky, které vám přijde e-mailem. Vaše objednávka vyexpedována následující pracovní den po připsání částky na náš účet.

4. Balík do ruky - poštovné činí 102,- Kč. Lhůta pro zaplacení objednávky převodem je 7 dní. Zvolíte-li v objednávce platbu bankovním převodem, zašlete částku na náš účet a jako variabilní symbol použijete číslo Vaší objednávky. Všechny tyto informace naleznete v potvrzení objednávky, které vám přijde e-mailem. Vaše objednávka vyexpedována následující pracovní den po připsání částky na náš účet.

 

III. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.decente.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 1. Reklamační řád

  1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.decente.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.

  2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@decente.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

  3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

  4. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

  5. Na zboží prodané ve slevě (v případě slevy na zboží s kazem, vadou) se reklamace či vrácení nevztahuje!

  6. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady!

  7. Záruka se nevztahuje na:

   1. vady vzniklé běžným používáním

   2. nesprávným použitím výrobku, špatně vybranou velikostí

   3. nesprávným skladováním, čištěním

    

IV. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

 1. V případě nákupu zboží elektronickou formou (e-shop, e-obchod, e-commerce, telefon, fax) a vždy když neměl zákazník, spotřebitel možnost dané zboží před koupí odzkoušet se řídíme plně občanským zákoníkem. Odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na poštovné a balné. Při zaslání peněz poštovní poukázkou si účtujeme poplatek poště, zaslání peněz na účet je zdarma. Prodávající je oprávněn dle § 415 odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a nebylo použito a je zasláno v tvrdém obalu a nepoškozené transportem. Zboží nezasílejte na dobírku, takto nebude přijato! Náklady na zaslání zboží zpět nese spotřebitel. Spotřebitel má nárok na úhradu poštovného pouze v případě chybně zaslaného zboží naší firmou. Při vrácení zboží jsou Vám vráceny jen peníze za zboží, nikoli za poštovné a balné!

 2. Při vrácení zboží použijte protokol pro vrácení zboží, který naleznete zde: reklamační protokol

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží

  3. kdy není schopen doručit zboží v daném termínu

  4. kdy se výrazně změnila cena dodavatele zboží

  5. kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího

   V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě, bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené v internetovém obchodě, jsou vždy platné a závazné v okamžiku, které byly v objednávce. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

   

VI.Obaly na knihy, obaly na kapesníky

Výrobce: Ing. Barbora Bartošová, Na Vyhlídce 1533, 564 01 Žamberk, IČ: 61839086, DIČ: CZ7558270027, obaly jsou distribuovány pod obchodní značkou DecenteBB.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

 2. Obrázky uvedené u výrobků mohou mít pouze ilustrativní charakter.

 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.decente.cz

 

Poslední aktualizace obchodních podmínek byla provedena ke dni 29.9.2015

 

 

 

 

Soutěž na veletrhu Svět knihy 2016
Výherci SOUTĚŽE:
 
1. místo:
2. místo:
3.místo:
 
Děkujeme za účast všem soutěžícím a výhercům gratulujeme!
Výherci budou informováni o výhře e-mailem

Pravidla soutěže o obaly na knihy probíhající 12.-15.5.2016, na veletrhu Svět knihy.

Jak soutěžit?

Stačí vhodit vizitku nebo napsat Vaše jméno, email a město kde bydlíte a mít štěstí.

Každý účastník soutěže může zadat pouze jednu e-mailovou adresu.

Soutěžní ceny:

 1. cena - sada 5ti obalů na knihy
 2. cena - Klasický obal na knihu velikost M
 3. cena - Light obal na knuhu velikost M

15.5.2016 po ukončení Veletrhu Svět knihy, vylosujeme tři náhodné výherce.Jména výherců zveřejníme 18.5.2016 na našem FB, každému výherci zároveň zašleme informaci o výhře e-mailem.

Vhozením údajů do slosování dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v soutěži a pro marketingové účely decente.cz a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Ze soutěže jsou vyloučeni spolupracovníci decente.cz včetně rodinných příslušníků.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu info@decente.cz a dále právo dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit.

 
 
Záložky BUG ART

Přidali jsme do nabídky záložky do knihy značky BUG ART. Záložky jsou stejně krásné jako BUG ART přáníčka, zdobená zlatou fólií. Každá záložka je zvlášť zabalena v celofánovém sáčku.

Záložky do knihy BUG ART

 

Záložky do knih BUG ART

 

Svět knihy 2016
Svět knihy 2016
Decente BB na Světě knihy 2016
pozvánka na pražské Výstaviště
 
Rádi bychom Vás pozvali na pražské Výstaviště, kde se jako každý rok koná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy
Budeme pro Vás na našem stánku Decente L703 v Levém křídle Průmyslového paláce.
 
Připravili jsme pro Vás:
 • novinky 2016
 • veletržní slevy 
 • soutěž o sadu 5ti obalů na knihy
 • dárek k nákupu nad 500,-Kč
 • Happy hours v neděli od 14 hodin
 
Těšíme se na Vás s našimi obaly a radostným úsměvem na tváři :-)
tým Decente BB
 
KDY a KDE nás najdete? 
12.-15.5.2016
stánek L703 v levém křídle
Průmyslového paláce
 
 
7.12.2015

Oboustranný obal na knihu

Nově jsme pro Vás připravili novinku Oboustranných obalů na knihy.

Nemůžete se rozhodnout který obal na knihu si vybrat? Zvolte oboustranný obal na knihu. Jednoduchým otočením záložek pro zasunutí knihy otočíte obal na knihu na druhou stranu a hned máte jiný vzor. Využijete tak obě strany obalu na knihu.

Vánoce se kvapem blíží tak neváhejte a vyberte obaly i pro své blízké. Určitě je potěšíte milým dárkem. 

 

Oboustranný Obal na knihu, Paříž-Puntíky na béžové Oboustranny-Obal-na-knihu-Modelky-Pismo-na-sede,Decente Oboustranný obal na knihu, Pralinky/Puntíky na červené, Decente

Oboustranný

Obal na knihu, Paříž/Puntíky na béžové

Oboustranný

Obal na knihu, Modelky/Písmo na šedé

Oboustranný

Obal na knihu, Pralinky/Puntíky na červené

Více desingů oboustranných obalů na knihy najdete v naší kategorii OBOUSTRANNÉ OBALY na KNIHY

 


 

Obaly na knihy Decente

Všechny naše obaly na knihy jsou ručně šité v České republice. Dáváme si záležet na kvalitě zpracování a výběru materiálů. Šijeme klasické obaly na knihy, tyto obaly na knihy jsou vyztužené pevnou výztuhou a krásně drží tvar, jsou příjemné na dotek, chrání Vaši knihu a lze je prát. Dále šijeme "odlehčené" obaly na knihy tzv. Light, tyto obaly na knihy jsou vyztužené slabší výztuhou, jsou tedy tenčí a lehčí než naše "klasika", u našich zákazníků si získali své místo především kvůli jejich příznivé ceně 199,- Kč, tyto obaly na knihy lze také prát. Dále nabízíme univerzální obaly na knihy, tyto obaly na knihy jsou určeny pro zákazníky kteří si chtějí obal přizpůsobit podle šířky vazby knihy.  

Nenajdete u nás pouze decentní obaly na knihy jak by naše značka napovídala, ale máme pro Vás připraveny i obaly veselé a barevné, tak aby si každý zákazník vybral obal na knihu podle svého přání a vkusu. Pokud byste u nás nenašli obal na knihu který by se Vám líbil, napište nám, pokusíme se Vás potěšit a vyrobíme Vám obal na knihu na míru, přesně podle Vašeho přání.

Obaly na knihy můžete využít také jako krásný dárek pro Vaše blízké. Darujte je spolu s přáním a udělejte radost. 

Naše obaly na knihy si můžete také koupit a prohlédnout na prodejnách knihkupectví Neoluxor, Neoluxor books, Kanzelsberger, Knihy Dobrovský a knihkupectví Kosmas. Naše obaly na knihy najdete v knihkupectvích v lokalitě Praha, Brno, Plzeň, Karlovy Vary a v mnoha dalších.   

Věříme, že naše usilovná píle, kvalitní a precizní zpracování každého obalu na knihu potěší jak Vás, tak i Vaše knihy. 

YzE0YzVl